دانلود رایگان فیلم 

…….

(نسخه زبان اصلی با زیرنویس)

قسمت ۰۹

دانلود با کیفیت۲۶۵

حجم : ۳۱۴ مگابایت

دانلود با کیفیت ۴۸۰

حجم : ۲۵۳ مگابایت

دانلود زیرنویس فارسی

قسمت ۰۸

دانلود با کیفیت۲۶۵

حجم : ۲۲۷ مگابایت

دانلود با کیفیت ۴۸۰

حجم : ۱۵۸ مگابایت

دانلود زیرنویس فارسی

قسمت ۰۷

دانلود با کیفیت ۴۸۰

حجم : ۱۷۳ مگابایت

دانلود زیرنویس فارسی

قسمت ۰۶

دانلود با کیفیت ۷۲۰

حجم : ۲۹۹ مگابایت

دانلود با کیفیت ۴۸۰

حجم : ۲۲۳ مگابایت

دانلود زیرنویس فارسی

برای دانلود قسمتهای دیگر سریال کلیک کنید